Kancelaria Radcy Prawnego Monika Woźniak-Goraus

Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Woźniak-Goraus świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, a także jednostek organizacyjnych zarówno na etapie przedsądowym, jak i w postępowaniu sądowym. Pomoc prawna obejmuje przede wszystkim:

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach prowadzonych przed sądami i organami, również w postępowaniu egzekucyjnym,
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opiniowanie i sporządzanie umów, statutów, regulaminów,
 • udział w posiedzeniach organów spółek, negocjowanie umów,
 • windykację należności.

Nasz Zespół

Zdjęcie Wozniak-Goraus

Monika Woźniak-Goraus

Radca Prawny

Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w roku 2012. Następnie w latach 2013-2015 odbyłam aplikację radcowską, zwieńczoną egzaminem radcowskim. W czasie aplikacji pracowałam na rzecz kancelarii prawnych, specjalizujących się głównie w obsłudze przedsiębiorców oraz podmiotów sektora medycznego. Praca ta pozwoliła mi na zdobycie szerokiego doświadczenia w zakresie prawa gospodarczego, handlowego i cywilnego, a także prawa pracy. Po zdanym egzaminie radcowskim uzyskałam wpis na listę radców prawnych i tym samym uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego. W 2019 roku ukończyłam studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Moje zainteresowania zawodowe dotyczą przede wszystkim wszelkich aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, także w formie spółek prawa handlowego. Zajmuję się także prawem zamówień publicznych oraz zagadnieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Klientom indywidualnym pomagam zaś w zakresie spraw cywilnych, w tym spadkowych, a także spraw pracowniczych czy ubezpieczeniowych. Rozwiązanie każdego skomplikowanego problemu prawnego sprawia, iż czuję, że jestem na właściwym miejscu, a wykonywana przeze mnie praca jest ważna dla moich Klientów.

Zdjęcie Palasz-Witek

Marta Palasz-Witek

Adwokat

Kancelaria radcy prawnego Moniki Woźniak-Goraus współpracuje ściśle z Kancelarią adwokacką adwokat Marty Palasz-Witek. Dzięki tej współpracy nasz zespół może Państwu zaoferować obsługę prawną obejmującą wiele gałęzi prawa, a nasze współdziałanie częstokroć pozwala spojrzeć na problem prawny dwóm niezależnym prawnikom.

Adwokat Marta Palasz-Witek jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim, autorka pracy magisterskiej z zakresu ochrony praw konsumenta w Katedrze Prawa Cywilnego. W latach 2013-2016 ukończyła 3-letnią aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, w toku której w ramach współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi oraz radcowskimi reprezentowała klientów w procesach sądowych z zakresu spraw karnych, cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz budowlanych. Po zdanym egzaminie adwokackim uzyskała wpis na listę adwokatów i tym samym uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą przede wszystkim wszelkich aspektów związanych z prawem karnym, rodzinnym oraz spadkowym. Posiada także szerokie doświadczenie w tzw. sprawach odszkodowawczych oraz budowlanych.

Opinie klientów

Rozwiązanie każdego skomplikowanego problemu prawnego sprawia, iż czuję, że jestem na właściwym miejscu. Z przykładowymi opiniami klientów mogą się Państwo zapoznać poniżej.

Przejdź do opinii

Zakres świadczonych usług

Naszym celem jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w wyspecjalizowanych dziedzinach prawa m.in. cywilnego, gospodarczego i handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa karnego. Zajmujemy się także prowadzeniem spraw windykacyjnych, prowadząc zarówno windykację polubowną, jak i sądową oraz komorniczą. Dbamy, o to, aby daną sprawą zajmował się pełnomocnik mający jak największe doświadczenie w danej dziedzinie prawa.

 • służymy pomocą w sprawdzeniu bądź skonstruowaniu umów, takich jak umowa sprzedaży, najmu, najmu okazjonalnego, umowa zlecenia, umowa świadczenia usług, umowa o dzieło,
 • reprezentujemy w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, sporządzamy także pisma procesowe na życzenie Klienta,
 • prowadzimy sprawy z zakresu windykacji należności, poczynając od wezwania do zapłaty, a następnie poprzez skierowanie pozwu do sądu, kończąc na egzekucji należnosci,
 • dochodzimy odszkodowań i uzyskujemy zadośćuczynienia za doznane krzywdy, zwłaszcza związane ze szkodami komunikacyjnymi oraz błędami w sztuce lekarskiej; pomoc obejmuje także działania na etapie postępowania z ubezpieczycielem,
 • prowadzimy sprawy dotyczące wad zakupionych produktów, wad wykonanych usług (prace wykończeniowe), wad zakupionych nieruchomości tj. roszczeń na podstawie przepisów o rękojmi przy sprzedaży bądź udzielonej gwarancji,
 • reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących zawartych umów, odstąpienia od umowy, zwrotu bądź zapłaty zadatku,
 • prowadzimy sprawy o zasiedzenie nieruchomości, także od Skarbu Państwa, a także sprawy dotyczące służebności i stanu prawnego nieruchomości,
 • zajmujemy się sprawami spadkowymi - o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, a także doradzamy jak zadysponować swoim majątkiem na wypadek śmierci,
 • pomagamy dłużnikom, w szczególności poprzez prowadzenia spraw o upadłość konsumencką.
 • doradzamy w wyborze optymalnej formy prawnej dla prowadzonej działalności,
 • sporządzamy umowy spółek, statuty oraz dopełniamy pozostałych formalności związane z zakładaniem spółek, a także reprezentujemy przez sądem rejestrowym,
 • sporządzamy dokumentację związaną ze zgromadzeniami wspólników oraz akty wewnętrze regulujące funkcjonowanie organów, reprezentujemy wspólników na zgromadzeniach,
 • sporządzamy i opiniujemy umowy handlowe,
 • prowadzimy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców niezależnie od formy prawnej prowadzonej przez nich działalności,
 • pomagamy sporządzić Regulamin Pracy lub Regulamin wynagradzania oraz wprowadzić zmiany do tych aktów,
 • wdrażamy RODO u mikro i małych przedsiębiorców,
 • pomagamy przygotować Regulamin sklepu internetowego oraz Politykę prywatności,
 • dochodzimy roszczeń z niezapłaconych faktur,
 • wspomagamy przedsiębiorców w zakresie ustanowienia zarządcy sukcesyjnego,
 • pomagamy także podmiotom nieprowadzących działalności gospodarczej, takim jak fundacje i stowarzyszenia.
 • obsługujemy przedsiębiorców w zakresie prawa pracy,
 • pomagamy przygotować dokumenty pracownicze m.in. umowy o pracę, o zakazie konkurencji, wypowiedzenie umów o pracę, regulaminy pracy i regulaminy wynagradzania,
 • reprezentujemy pracowników i pracodawców w postępowaniach przed sądami pracy,
 • prowadzimy sprawy o ustalenie stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub za wypadek przy pracy, zaległe wynagrodzenie, nadgodziny, odprawy,
 • sporządzamy odwołania od decyzji organów rentowych (ZUS, ZER) dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego oraz reprezentujemy Klientów przed sądami pracy po wniesieniu odwołania od decyzji organu rentowego.
 • jesteśmy obrońcami w procesie karnym,
 • reprezentujemy pokrzywdzonych w procesie karnym, w tym działających w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
 • sporządzamy prywatne oraz subsydiarne akty oskarżenia,
 • jesteśmy obrońcami obwinionych w sprawach o wykroczenia,
 • sporządzamy apelacji, zażaleń i innych pisma w toku postępowania karnego.
 • prowadzimy sprawy o rozwód i separację,
 • prowadzimy sprawy o alimenty (m.in. podwyższenie lub obniżenie świadczeń alimentacyjnych, ustalanie świadczeń alimentacyjnych dla małżonka po rozwodzie),
 • prowadzimy sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem,
 • doradzamy w sprawach dotyczących majątków małżonków, w tym o podział majątku wspólnego,
 • prowadzimy sprawy o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
 • uzyskujemy zgodę sądu na zawarcie związku małżeńskiego.

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest z Państwem indywidualnie podczas spotkania w Kancelarii. Wynagrodzenie zależne jest od rodzaju sprawy, stopnia złożoności i skomplikowania, niezbędnego nakładu pracy oraz oczekiwanego terminu realizacji usługi.

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe kształtowane jest w oparciu o obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i w sprawach o zapłatę uzależnione jest od wartości przedmiotu sprawy. W indywidualnych sprawach wynagrodzenie może przewidywać dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy (success fee).

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Przedsiębiorców zarówno w formie stałej jak i doraźnej współpracy. W relacjach z Przedsiębiorcami preferowana jest obsługa w ramach stałej umowy współpracy, w której szczegółowo ustalamy zakres potrzeb, formy kontaktu (stałe dyżury u Klienta, kontakt mailowy) oraz wynagrodzenie, które zazwyczaj ustalane jest w formie ryczałtowej. Możliwe jest również rozliczanie godzinowe, stanowiące ustaloną stawkę za jedną godzinę pracy pomnożoną przez szczegółowo wykazaną liczbę godzin poświęconą danej sprawie.

Kontakt

Kancelaria znajduje się w samym centrum Gliwic. Parkowanie możliwe jest przy ulicy Jana Pawła II, Górnych Wałów bądź Księcia Ziemowita. Z uwagi na charakter świadczonej pracy prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt w Kancelarii.

Telefon:

(+48)504091413

Email:

biuro@kancelariamwg.pl

Instagram:

kancelaria_mwg

Nip:

642-303-81-60

Adres:

ul. Jana Pawła II 13/103, 44-100 Gliwice

Stałe dyżury radcy prawnego bądź adwokata odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.Dowiedz się więcej